D1 kategória (autóbusz - 16+1 fő)

Beiskolázás feltételei

Tanfolyamra jelentkezés módja Tanfolyamra történő jelentkezés történhet személyesen (ügyfélfogadó irodánkban) vagy honlapunkon keresztül. Tanfolyamra jelentkezés feltétele
 • betöltött 17 és ½ életév
 • 2. csoportú egészségügyi alkalmasság
 • 8 általános iskolai végzettség (bizonyítvány bemutatása)
 • „B” kategóriás érvényes vezetői engedély
 • szerződéskötés – 18 év alatti tanuló esetén a törvényes képviselő aláírása szükséges
A képzési szerződés aláírásával a tanfolyamra felvett tanuló igazolja, hogy a jelen vállalási szabályzatot megismerte, annak egy példányát átvette, a benne foglaltakat elfogadja. A képzési szerződés aláírásával és a Tájékoztató átvételével szerződés jön létre a képző-szerv és a tanuló között a képzés teljes elméleti és gyakorlati oktatásának végrehajtására.
Elméleti tanfolyam és vizsga
E-learning képzés Autósiskolánkban az elméleti tudást internet alapú e-learning képzés formájában sajátíthatja el. Így saját időbeosztása szerint, akár otthonában készülhet fel az elméleti vizsgára. Tantárgyak
 • közlekedési alapismeretek
 • járművezetés elmélete
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
A tanuló a tanfolyam kezdetétől számítva 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára. 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie! Az elméleti vizsga 55 perces. Gyakorlati képzés és a vizsga Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek: 6 óra Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek vizsga: 15 perc Alapoktatás: 6 óra Hatósági rutinvizsga: 15 perc Városi vezetés: 15 óra Országúti vezetés: 4 óra Hegyvidéki vezetés: 2 óra Éjszakai vezetés: 2 óra Hatósági forgalmi vizsga: 60 perc Összesen: 36 óra 30 perc Sikeres elméleti vizsgát követően az oktatóval történt egyeztetés után 50 perces órán zajlik a képzés. A tanuló köteles vezetésre alkalmas állapotban, irataival megjelenni. Vezetési időpont módosítására legkésőbb a vezetés előtti nap van lehetőség. A tanuló késése esetén 20 percig köteles várakozni az oktató. Meg nem jelenés esetén egy óra díja elszámolásra kerül. Vizsgára az előírt órák teljesítése, valamint a vizsgadíj befizetése után bocsájtható a tanuló. Elsősegélynyújtási ismeretek vizsga + 8 200 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges) Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1. után bármely járműkategóriára jogosítványt szerezett, vagy a 31/1992. (XII. 19.) NM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik. Elsősegélynyújtási ismeretek vizsga Tandíjak és vizsgadíjak
Elmélet Tandíj Vizsgadíj
Elmélet e-learning 50.000 Ft 10.500 Ft
Gyakorlat, vizsga (14.000 Ft/óra) 266.000 Ft
Rutin 9.700 Ft
Forgalom 27.800 Ft
Képzés díja 316.000 Ft
Vizsgadíjak 48.000 Ft
A képzés díjai befizethetők személyesen az ügyfélfogadó irodában, vagy átutalható az OTP 11747006-20227197 számlaszámra, gyakorlati képzés esetén az oktatónál. Az elméleti képzés díját az első foglalkozásig be kell fizetni! A továbbiakban egyénre szabott részletfizetési ütemezésre van lehetőség! Felmentések Amennyiben megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezik, az adott tantárgyból és vizsga alól mentességet élvez, de az e-learning formában megvalósuló teljes elméleti képzést ebben az esetben is rendelkezdésére bocsátjuk. Szerződés megszüntetése, áthelyezés:
 1. Elméleti vizsga előtt: az elméleti tanfolyam díja nem visszafizethető.
 2. Forgalmi vizsga előtt: 5.000.- adminisztrációs díjat számítonk fel.
 3. Első forgalmi vizsga után az áthelyezés nem díjköteles.
Áthelyezéskor az elbocsájtó képzőszerv képzési igazolást állít ki a kérelmező részére. Átvett tanuló esetén 5.000.-adminisztrációs díjat kell fizetni!20767

Gépjárműveink