B kategória (személygépkocsi)

Beiskolázás feltételei

Tanfolyamra jelentkezés módja

Tanfolyamra történő jelentkezés történhet személyesen (ügyfélfogadó irodánkban) vagy honlapunkon keresztül.

Tanfolyamra jelentkezés feltétele

 • betöltött 16 és fél év
 • 1. csoportú egészségügyi alkalmasság (háziorvos)
 • 8 általános iskolai végzettség (bizonyítvány bemutatása, vizsga előtt)
 • szerződéskötés -18 év alatti tanuló esetén a törvényes képviselő aláírása szükséges

A képzési szerződés aláírásával a tanfolyamra felvett tanuló igazolja, hogy a jelen vállalási szabályzatot megismerte, annak egy példányát átvette, a benne foglaltakat elfogadja. A képzési szerződés aláírásával és a Tájékoztató átvételével szerződés jön létre a képző-szerv és a tanuló között a képzés teljes elméleti és gyakorlati oktatásának végrehajtására.

Elméleti tanfolyam és vizsga

A tanuló a következő típusú elméleti tanfolyamokra jelentkezhet:

 1. tantermi oktatás
 2. e-learning oktatás

Tantermi oktatás

Tantermi oktatás során az elméleti tanfolyam az órarendnek megfelelően, tanteremben zajlik, 45 perces tanórákon (maximum 4 tanóra/alkalom), technikai eszközök segítségével. A tanuló köteles a foglalkozásokon részt venni. Hiányzását pótolnia kell a képzőszervvel egyeztetett módon (külön pótóra díja: 2.000.-).
Ha Önnek ez lenne a megfelelő, honlapunkon, jelentkezéskor a tantermi oktatást kell választania.

E-learning képzés

Autósiskolánk lehetőség kínál internet alapú, e-learning képzésre is. Ha saját időbeosztása szerint, akár otthonában kívánja elvégezni az elméleti képzést, erre a legjobb megoldás az e-learning.
Ha Önnek ez lenne e megfelelő, honlapunkon, jelentkezéskor az e-learning képzést kell választania.

Elméleti vizsga

A tanuló a tanfolyam kezdetétől számítva 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára. 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie! Az elméleti vizsga 55 perces.

Gyakorlati képzés és a vizsga

Sikeres elméleti vizsgát követően az oktatóval történt egyeztetés után 50 perces órán zajlik a képzés. Alapoktatás (9 óra) esetén naponta legfeljebb 2, főoktatás (20 óra) esetén napi négy óra tartható, legalább egy óra szünet közbeiktatásával. A tanuló köteles vezetésre alkalmas állapotban, irataival megjelenni. Vezetési időpont módosítására legkésőbb a vezetés előtti nap van lehetőség. A tanuló késése esetén 20 percig köteles várakozni az oktató. Meg nem jelenés esetén egy óra díja elszámolásra kerül. Vizsgára az előírt órák teljesítése (min. 580 km), valamint a vizsgadíj befizetése után bocsájtható a tanuló. A forgalmi vizsga időtartama 60 perc, melyből 10 perc műszaki ellenőrzés. Sikertelen vizsga esetén pótvizsga legkorábban 3 munkanap után tehető. Öt sikertelen vizsgát követően, újabb vizsga csak sikeres PÁV vizsgálat (41/2004 (IV.7) GKM. rendelet) után tehető. Az elméleti vizsga 2 évig érvényes!

Elsősegélynyújtási ismeretek vizsga

Elsősegélynyújtási ismeretek vizsga a Magyar Vöröskereszt Megyei Igazgatóságán Szombathely, Domonkos utca 8. alatt tehető. A tanfolyam díja 10.000 Ft, vizsgadíj: 12.000 Ft.

Tandíjak és vizsgadíjak

ElméletÓraszámTandíjVizsgadíj
Közlekedési ismeretek (KRESZ)16 óra40.000,-4.600,-
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek8 óra
Járművezetés elmélete4 óra
Járművezetés gyakorlata és vizsga (az alapórák és pótórák díja megegyezik)30 óra246.000,-11.000,-
Képzés díja286.000,-
Vizsgadíjak15.600,-

25.000 Ft állami támogatás  igénybevétele: az a személy veheti igénybe, aki

 • a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát tett, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be, vagy
 • a 20. életévét már betöltötte, és a vizsga napján
  • csecsemőgondozási díjban,
  • gyermekgondozási díjban, vagy
  • gyermekgondozást segítő ellátásban részesül 

A képzés díjai befizethetők személyesen az ügyfélfogadó irodában, vagy átutalható az OTP 11747006-20227197 számlaszámra, gyakorlati képzés esetén az oktatónál.
Az elméleti képzés díját az első foglalkozásig be kell fizetni! A továbbiakban egyénre szabott részletfizetési ütemezésre van lehetőség!

Felmentések

A 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 3.sz. melléklete szabályozza

Szerződés megszüntetése, áthelyezés:

 1. Elméleti vizsga előtt: az elméleti tanfolyam díja nem visszafizethető.
 2. Forgalmi vizsga előtt: 5.000.- adminisztrációs díjat számítunk fel.
 3. Első forgalmi vizsga után az áthelyezés nem díjköteles.

Áthelyezéskor az elbocsájtó képzőszerv képzési igazolást állít ki a kérelmező részére.
Átvett tanuló esetén 5.000.-adminisztrációs díjat kell fizetni!

Választható járművek

Renault Clio

Opel Meriva

Vizsgázó joga

 • a sikeres közlekedési ismertek elméleti vizsga időpontjától két éven belül az összes vizsgát befejezni
 • a képzés megkezdése előtt megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit
 • a képzést megszakítani, a pénzét a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni
 • az elméleti tanfolyamon a hiányzások pótlására
 • oktatót, kocsitípust választani, és azon a gépkocsin vizsgázni, amelyiken tanult
 • vezetési időpontokat és helyszint egyeztetni
 • a megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 24 órával előtte lemondani
 • panaszt tenni, és a polgári jog szabályait alkalmazni
 • titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben

Vizsgázó kötelességei

 • a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani
 • az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon arra alkalmas állapotban és megfelelő öltözetben megjelenni
 • az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni
 • akadályoztatása esetén a vezetési órákat 24 órával előbb lemondani
 • késés esetén 20 percet az oktatóra várni
 • mulasztását, hiányzását pótolni
 • hiányzás esetén az óra díját megfizetni
 • az oktató utasításait betartani

Vizsgáztató kötelességei

 • a tanuló teljeskörű tájékoztatása
 • képzési szerződést kötni
 • az adatvédelmi szabályokat betartani

A vezetői engedély kiadása

A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követően haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgát követő munkanapon elektronikus úton továbbít a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére. 

A képzést engedélyező hatóság

Innovációs és Technológiai Minisztérium
1011. Budapest, Fő utca 44-50.
+36 1 814 1818

A képzést felügyeletét ellátó hatóság

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit KFT
Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság
Vas Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
9700 Szombathely, Wesselényi Miklós utca 7.
Telefon: +36 94 518 240

Gépjárműveink

AKCIÓINK

Tekintsd meg aktuális akcióinkat!

Nézd meg aktuális akcióinkat, majd jelentkezz az akció oldalán található űrlapon!